Kwaliteitsbeheer is geen hobby van veel zorgverleners. Maar eenmaal per jaar even alles langslopen om aan de eisen van een keurmerk of jaarverslag te voldoen, is ook niet afdoende. Daarom bieden wij een kwartaalabonnement aan voor begeleiding bij het kwaliteitsbeleid.

Voor uw zorgbedrijf is een kwaliteitssysteem een verplichting. Of u zich daarvoor aansluit bij een bestaand systeem of er zelf een ontwikkelt, is aan u. Samen met u maak ik dit graag uniek en passend bij uw bedrijf en visie. Voorbeelden zijn ISO9001, HKZ en het keurmerk "Kwaliteit laat je zien" van de Federatie Landbouw & Zorg.

U wilt zorg bieden aan personen die hulpbehoevend zijn of zichzelf niet (meer) volledig kunnen redden in de maatschappij. Dat is uw passie en de reden dat u een zorgbedrijf begint. Dan is het vervelend om vele uren te moeten steken in de registratie, verwerking van stukken, facturatie, keurmerken, jaarverslagen, het opstellen van contracten etc. 

Zorgsysteem ZilliZ is een gemakkelijke en betaalbare manier om uw persoonlijke kwaliteitssysteem te borgen in uw organisatie. Met de vele mogelijkheden die het programma biedt sluit het naadloos aan op uw wensen. Groot voordeel t.o.v, andere systemen is de gebruiksvriendelijkheid die keer op keer door klanten wordt genoemd. 

Een kwaliteitssysteem vereist dat u jaarlijks een inhoudelijk jaarverslag schrijft over het voorgaande kalenderjaar. In dit verslag verantwoordt u hoe dat jaar is verlopen. De voortgang van een actielijst, de aanpassingen in bedrijfsvoering, de in- en uitstroom van cliënten en wat er verder allemaal in uw bedrijf is gebeurd. 

Voor elke wetgeving worden eens in de paar jaar de inkoopprocedures opengezet. Of het nu gaat om de Jeugdwet, de Wmo, Wmo-beschermd wonen of de Wlz, bij elke inkkoopprocedure spelen er andere zaken. Veel (samenwerkende) gemeenten werken inmiddels met een open-house systeem, waarbij altijd mag worden ingestapt. 

Ook als u niet met het keurmerk werk, of volgens een ander kwaliteitssysteem zoals HKZ, kan SA&O u veel bieden. In adviesgesprekken, het op orde brengen of inventariseren van de dossiervorming, het oppakken en invoeren van personeelsbeleid bij groeiende bedrijven of voor ondersteuning bij zorgsystemen zoals ZilliZ.

Zorgadministratie
vanaf € 14 MAAND
Volledige verwerking van presentie tot juiste declaraties naar diverse gemeenten
Jaarverantwoording naar gemeenten
Maandelijks overzicht
Verwerking berichtenverkeer
€ 11,- per cliënt per maand, met gebruik ZilliZ en koppeling Vecozo
€ 14,- per cliënt per maand, zonder gebruik ZilliZ
Kwaliteitsbeheer
vanaf € 240 KWARTAAL
Continue bewaking van kwaliteit op alle vlakken volgens Keurmerk "kwaliteit laat je zien", ISO 9001:2015, NEN-EN 15224 of HKZ
Bedrijfsbezoek
Bijwerken kwaliteitshandboek of -systeem
Verzorging kwaliteitsjaarverslag
In het kwartaal van de externe audit wordt een toeslag berekend
Tot ca. 50 cliënten
Vanaf 15 cliënten: vraag een offerte aan
Kwaliteitssysteem
vanaf € 750
Opzet Kwaliteitssysteem:
Inventariseren huidige bedrijfssituatie
Opstellen documenten
Implementatie in ZilliZ
Opmaak actielijst
Excl. externe toetsing
Vraag een offerte op maat aan
Ondersteuning
vanaf € 75 UUR
Adviesgesprekken
Begeleiding
Coaching
Trainingen (oa. in gebruik van ZilliZ)
Strippenkaart 10 uur € 650,-

Contact

  • Schleiffert Advies & Ondersteuning
  • Francois HaverSchmidtwei 2 - 2.49

  • 8914 BC Leeuwarden

  • KvK: 01164877
  • WhatsApp: 06-48975776
  • Mail: info@schleiffert.nl