Maatschappelijk jaarverslag

Een kwaliteitssysteem vereist dat u jaarlijks een inhoudelijk jaarverslag schrijft over het voorgaande kalenderjaar. In dit verslag verantwoordt u hoe dat jaar is verlopen. De voortgang van een actielijst, de aanpassingen in bedrijfsvoering, de in- en uitstroom van cliënten en wat er verder allemaal in uw bedrijf is gebeurd. Ook komen hierin vele onderdelen aan bod zoals de uitkomst van tevredenheidsmetingen, de inspraak van uw cliënten, de registratie van klachten etc.

Na de keuring wordt jaarlijks een inhoudelijk jaarverslag verwacht. Voor vrijwel elke klant schrijf ik dit verslag en verzorg de keuring, afwikkeling, bijwerkingen etc. Maar ook als u niet met het keurmerk werk, of volgens een ander kwaliteitssysteem zoals HKZ kan SA&O u veel bieden. In adviesgesprekken, het op orde brengen of inventariseren van de dossiervorming, het oppakken en invoeren van personeelsbeleid bij groeiende bedrijven of voor ondersteuning bij zorgsystemen zoals ZilliZ of gebruik van Excel en Word.

Ik kan voor u het jaarverslag schrijven. Of eigenlijk beter gezegd, “met” u. Door samen alle punten te bespreken in een koffiegesprek, krijg ik een inzicht en gevoel bij uw bedrijf op dat moment. Samen met uitkomsten van eerdere jaarverslagen, keuringsrapporten, nieuwsbrieven en uw website, schrijf ik een uniek verslag uit uw naam. Dat verslag dient ter weergave van uw bedrijf naar de buitenwereld en kan bijvoorbeeld ook een ingang zijn voor de keuring bij de Federatie L&Z waarna het wordt gepubliceerd op www.zorgboeren.nl.

Zorgadministratie
vanaf € 14 MAAND
Volledige verwerking van presentie tot juiste declaraties naar diverse gemeenten
Jaarverantwoording naar gemeenten
Maandelijks overzicht
Verwerking berichtenverkeer
€ 11,- per cliënt per maand, met gebruik ZilliZ en koppeling Vecozo
€ 14,- per cliënt per maand, zonder gebruik ZilliZ
Kwaliteitsbeheer
vanaf € 240 KWARTAAL
Continue bewaking van kwaliteit op alle vlakken volgens Keurmerk "kwaliteit laat je zien", ISO 9001:2015, NEN-EN 15224 of HKZ
Bedrijfsbezoek
Bijwerken kwaliteitshandboek of -systeem
Verzorging kwaliteitsjaarverslag
In het kwartaal van de externe audit wordt een toeslag berekend
Tot ca. 50 cliënten
Vanaf 15 cliënten: vraag een offerte aan
Kwaliteitssysteem
vanaf € 750
Opzet Kwaliteitssysteem:
Inventariseren huidige bedrijfssituatie
Opstellen documenten
Implementatie in ZilliZ
Opmaak actielijst
Excl. externe toetsing
Vraag een offerte op maat aan
Ondersteuning
vanaf € 75 UUR
Adviesgesprekken
Begeleiding
Coaching
Trainingen (oa. in gebruik van ZilliZ)
Strippenkaart 10 uur € 650,-

Contact

  • Schleiffert Advies & Ondersteuning
  • Francois HaverSchmidtwei 2 - 2.49

  • 8914 BC Leeuwarden

  • KvK: 01164877
  • WhatsApp: 06-48975776
  • Mail: info@schleiffert.nl