Overige ondersteuning

Ook als u niet met het keurmerk werk, of volgens een ander kwaliteitssysteem zoals HKZ, kan SA&O u veel bieden. In adviesgesprekken, het op orde brengen of inventariseren van de dossiervorming, het oppakken en invoeren van personeelsbeleid bij groeiende bedrijven of voor ondersteuning bij zorgsystemen zoals ZilliZ.

Ook uw marktpositie kan onderwerp van gesprek zijn. Wilt u klanten of deelnemers aantrekken, of uw bedrijf profileren naar de gemeente of andere instellingen. Dan kan ik samen met u een plan opstellen en uitvoeren voor dat beleid digitaal of op papier.Sinds 2015 ben ik mij steeds meer aan het profileren binnen de samenwerkingen met gemeenten. Met meer dan 20 gemeenten in het Noorden heb ik gesprekken mogen voeren over indicaties, tarieven, codes en de administratieprocessen.