https://www.flickr.com/photos/81894496@N06/15896297412/ by Boris Dzhingarov

December en ook nog januari staan in het teken van het opstellen van kwaliteitssystemen voor vijf relaties die daarmee willen voldoen aan de eisen van de aanbestedende partijen (afzonderlijke gemeenten, of Sociaal Domein Fryslân en/of het RIGG).

De applicatie waarin het keurmerk "Kwaliteit laat je zien" van de Federatie Landbouw en Zorg draaide, was al lange tijd aan vervanging toe. Hij draaide enkel in oude browserversies en was nauwelijks aanpasbaar een veranderende wet- en regelgeving. 

(photo/Angel Herrero de Frutos) https://media.defense.gov/2013/Feb/19/2000074793/-1/-1/0/130219-F-BZ728-001.JPG

In elk bedrijf, maar zeker in de zorg, wordt grote waarde gehecht aan de tevredenheid van de afnemer, in uw geval de zorgvrager. Elk keurmerk, kwaliteitssyteem en iedere aanbestedende partij vereist dan ook dat u, minimaal jaarlijks, de tevredenheid meet en daar conclusies en acties aan verbindt.

Sinds 1 juli is de prijsopbouw van mijn ondersteuning een stuk transparanter geworden. Voor een vast tarief van € 14,- per cliënt per, maand wordt de volledige administratie van het berichtenverkeer inclusief CAK-doorgave en jaarverantwoordingen door mij overgenomen.

Een zorgboerderij of klein zorginitiatief managen, is een hele uitdaging. Ik kan uw bedrijf ondersteunen in alle facetten van de opstart en daarna de voortgang in een veranderlijke omgeving.                                                                                                 

Zorgadministratie

U wilt zorg bieden aan anderen. Dan is het fijn de administratieve zaken uit handen te kunnen geven of ondersteuning bij de inrichting ervan te krijgen. Ik kan dit volledig van u overnemen.

Kwaliteitssysteem

Voor elk zorgbedrijf is een kwaliteitssysteem een verplichting. Of u nu kiest voor HKZ, ISO, NEN of er zelf een ontwikkelt, samen met u maak ik dit passend bij uw bedrijf.

Zorgsysteem (ECD)

Elekronisch cliëntendossier ZilliZ is een gemakkelijke en betaalbare manier om uw persoonlijke kwaliteit te borgen in uw organisatie. Het programma sluit naadloos aan op uw wensen.

Contact

  • Schleiffert Advies & Ondersteuning
  • Francois HaverSchmidtwei 2 - 2.49

  • 8914 BC Leeuwarden

  • KvK: 78158273
  • WhatsApp: 06-48975776
  • Mail: info@schleiffert.nl