Herinrichting systemen voor Jeugdwet 2018

Waar Fryslân grotendeels gaat werken met trajectfinanciering waarbij 70% vooraf en 30% achteraf wordt gedeclareerd, blijft Groningen werken met producten in vierwekelijkse declaraties. Dit is een uitdaging voor de inrichting aan de achterkant.