Intern auditen

Het is ontzettend motiverend om te zien hoe in twee tot vier vraaggesprekken ondernemers inzicht krijgen in eigen handelen en veranderen van de aversie tegen de regeldruk en papierwinkel naar inzicht in het nut van een goed werkend kwaliteitssysteem.

Het op deze manier systematisch doorlichten van je eigen opgerichte onderneming opent vaak niet alleen ogen, maar laat ook vele kleine kanttekening en vraagtekens opkomen die je zelf nog niet had bedacht, maar wel belangrijk vindt.
 
Het is voor mij de uitdaging per onderneming een systeem te bouwen wat vaak aan eisen van verschillende stakeholders moet voldoen, maar het toch één werkbaar geheel blijft. Denk aan verschillende handelswijzen voor gebruik van de Verwijsindex Jeugd in Groningen en in Fryslân. Of aan de wijze van dossier opstellen voor de resultaatgerichte bekostiging Jeugd in Fryslân, tegenover het productie gefinancierd systeem in Groningen. Wanneer er dan ook nog een Wmo-contract loopt, U kunt zich wel indenken wat het gevolg kan zijn.

Zorgadministratie

U wilt zorg bieden aan anderen. Dan is het fijn de administratieve zaken uit handen te kunnen geven of ondersteuning bij de inrichting ervan te krijgen. Ik kan dit volledig van u overnemen.

Kwaliteitssysteem

Voor elk zorgbedrijf is een kwaliteitssysteem een verplichting. Of u nu kiest voor HKZ, ISO, NEN of er zelf een ontwikkelt, samen met u maak ik dit passend bij uw bedrijf.

Zorgsysteem (ECD)

Elekronisch cliëntendossier ZilliZ is een gemakkelijke en betaalbare manier om uw persoonlijke kwaliteit te borgen in uw organisatie. Het programma sluit naadloos aan op uw wensen.

Contact

  • Schleiffert Advies & Ondersteuning
  • Francois HaverSchmidtwei 2 - 2.49

  • 8914 BC Leeuwarden

  • KvK: 78158273
  • WhatsApp: 06-48975776
  • Mail: info@schleiffert.nl