ZilliZ

ICT-zorgsysteem ZilliZ is mijn voorkeursleverancier. Door nauwe samenwerking vanaf de beginfase van dit systeem, heb ik een vruchtbaar contact opgebouwd met de ontwikkelaars. Met ingang van najaar 2016 ben ik een nog intensievere samenwerking aangegaan die ook buiten ZilliZ voor beide partijen veel kansen biedt. 

Zo kan ik de juiste ondersteuning bieden bij gebruik van dit systeem. Daarnaast biedt ZilliZ via haar onderneming Landmerc+ ook vele andere nuttige diensten aan waar ik gebruik van kan maken of waarmee ik u in contact kan brengen. Zie www.zilliz.nl en www.landmercplus.nl

BEZINN

BEZINN, kort voor Boer en Zorg in Noord-Nederland is de regionale zorgboerenoverkoepeling ontstaan vanuit drie provinciale verenigingen. De naam wordt door twee onderdelen gebruikt:

  • Stichting Bezinn is een gekeurmerkte instelling welke contracten heeft met 64 gemeenten in de noordelijke provincies voor het leveren van zorg uit de diverse wetgevingen. Aangesloten zorgboerderijen kunnen via deze weg ingekochte zorg leveren en declareren wanneer ze zelf niet rechtstreeks hebben kunnen aanbesteden.
  • Vereniging Bezinn is de overkoepelende noordelijke brancheorganisatie welke garant staat voor cursussen, ondersteuning, informatieavonden etc. voor alle leden.

Met beide organisaties heb ik in de loop der jaren goede contacten opgebouwd. Door korte lijnen te onderhouden kan vaak wederzijds veel worden bereikt en versterken we elkaar in het werkveld.

Solvitur

Bas Rombouts ie een collega in het werkveld vanuit het zuiden des lands. Waar nodig verwijs ik naar hem voor kennis of vaardigheden. Daarnaast is hij een achtervang in geval van calamiteiten voor mijn bedrijf. Kijk eens op www.solvitur.nl 

Zorgadministratie

U wilt zorg bieden aan anderen. Dan is het fijn de administratieve zaken uit handen te kunnen geven of ondersteuning bij de inrichting ervan te krijgen. Ik kan dit volledig van u overnemen.

Kwaliteitssysteem

Voor elk zorgbedrijf is een kwaliteitssysteem een verplichting. Of u nu kiest voor HKZ, ISO, NEN of er zelf een ontwikkelt, samen met u maak ik dit passend bij uw bedrijf.

Zorgsysteem (ECD)

Elekronisch cli├źntendossier ZilliZ is een gemakkelijke en betaalbare manier om uw persoonlijke kwaliteit te borgen in uw organisatie. Het programma sluit naadloos aan op uw wensen.

Contact

  • Schleiffert Advies & Ondersteuning
  • Francois HaverSchmidtwei 2 - 2.49

  • 8914 BC Leeuwarden

  • KvK: 01164877
  • WhatsApp: 06-48975776
  • Mail: info@schleiffert.nl